Privatumo politika

Privatumo politika

 • UAB „Autobrava“- oficialus Jeep, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth prekės ženklų importuotojas Baltijos šalyse (toliau – mes, Bendrovė, Autobrava) vertiname ir saugome asmens duomenų privatumą, todėl šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) išsamiai informuojame, kaip tvarkome fizinių asmenų (toliau– Jūs, Duomenų subjektai) asmens duomenis, kuomet lankotės mūsų Interneto svetainėse, teikiate paklausimus per Internetinėje svetainėje esančias nuorodas, naudojatės autorizuotų tiekėjų paslaugomis ar dalyvaujate mūsų organizuojamuose renginiuose.
 • Tvarkydami asmens duomenis laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, ir šios Privatumo politikos nuostatų.
 • Šioje Privatumo politikoje pateikiame svarbiausią susistemintą informaciją apie Jūsų asmens duomenų apsaugą, t. y. kokius asmens duomenis renkame, kaip ir kodėl juos naudojame, kokiais teisiniais pagrindais juos tvarkome, kiek laiko juos saugome, kam juos perduodame, taip pat mūsų pareigas tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus.
 • Jei lankotės mūsų Svetainėje, laikysime, kad, Jūs susipažinote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nenorite, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje, prašome nesinaudoti Svetaine bei jokiu kitu būtu neteikti mums savo asmens duomenų.
 • Dėmesio! Iš Svetainės Jūs galite pasiekti kitas interneto svetaines, kurių duomenų valdytojas gali būti kitos įmonės (autorizuoti tiekėjai UAB „Autobrava Motors“, UAB „Aulit“, gamintojas Stellantis NV, todėl visuomet rekomenduojame susipažinti su puslapio, kuriame naršote, Privatumo politika, kad būtumėte tinkamai informuoti apie duomenų valdytojo atliekamus veiksmus su Jūsų asmens duomenimis. Svetainėje pasirinkus konkrečią atstovybę (kai formuojate užklausą, registruojatės bandomajam važiavimui ar į autoservisą), Jūs savo duomenis perduosite konkrečiam Autorizuotam tiekėjui– prieš pateikiant užklausą, galėsite susipažinti su konkretaus tiekėjo privatumo politika.
 • Privatumo politika yra nuolat kintantis dokumentas, todėl mes ją esant poreikiui galime tobulinti, keisti, naujinti, todėl prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Svetainėje, kur visuomet rasite naujausią Privatumo politikos versiją.
Paskutiniai Privatumo politikos pakeitimai atlikti ir galioja nuo 2022 m. gruodžio 21 d. Ankstesnė Privatumo politikos versija pasiekiama čia.

SĄVOKOS

Šioje Privatumo politikoje naudojamos šios sąvokos:
 • Mes, arba Bendrovė,reiškia UAB „Autobrava“, juridinio asmens kodas: 125481247, registruotos buveinės adresas: Žalgirio g. 112A, LT-09300 Vilnius, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
 • Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta ar yra žinoma, arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, transporto priemonės valstybinis numeris ir kt.);
 • EEEreiškia Europos ekonominė erdvę, kurią sudaro Europos Sąjungos valstybės ir Lichtenšteinas, Islandija ir Norvegija.
 • Interneto svetainė- Bendrovės internetiniai puslapiai, kurių sąrašas pateikiamas Privatumo politikos pabaigoje.
 • Autorizuoti tiekėjai- Bendrovės pasirinkti partneriai teikiantys prekes ir paslaugas galutiniams vartotojams- UAB „Autobrava Motors“, juridinio asmens kodas: 302792561, registruotos buveinės adresas: Žalgirio g. 112A, LT-09300 Vilnius, UAB „Autlit“, juridinio asmens kodas: 302413794, registruotos buveinės adresas: Pramonės g. 24G-9, LT-78151 Šiauliai.
 • Gamintojas- Stellantis NV
 • Kitos sąvokos turi reikšmes, joms priskirtas ir apibrėžtas BDAR ir Paslaugų teikimo sutartyje.
 

MŪSŲ KONTAKTAI

Jūsų duomenų valdytojas yra UAB “Autobrava”, juridinio asmens kodas: 125481247 , registruotos buveinės adresas: Žalgirio g. 112A, LT-09300 Vilnius, el. pašto adresas: info@autobrava.lt , tel. nr. +370 5 2461717. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu dpo@modus.group.

IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų, Jums naudojantis Svetaine, tiesiogiai siunčiant mums užklausas, dalyvaujant mūsų organizuojamuose renginiuose. Taip pat, kai tai leidžia teisės aktai ir kai tai būtina Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, Bendrovė gauna informaciją iš kitų šaltinių:
 • Iš mūsų Autorizuotų tiekėjų;
 • Iš Gamintojo;
 • iš draudimo bendrovių ir kitų oficialių institucijų ar asmenų;
 • iš viešųjų registrų – įvairi viešai prieinama informacija;
 • iš interneto/ ryšio paslaugų teikėjų – Jūsų naudojimosi duomenys;
 • iš kitų oficialių institucijų (pvz. įvairių policijos padalinių, VMI, VDAI ir pan.).
 

KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
  Tikslas- Interneto svetainių administravimas. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutikimas, BDAR 6 str. 1 d. a punktas. Asmens duomenų kategorijos- slapukų pagalba surenkama informacija. Saugojimo terminas- individualių slapukų saugojimo terminai nurodomi Slapukų politikoje. Slapukų naudojimą ir duomenų rinkimą panaudojant slapukus (įskaitant ir konkrečius naudojamus slapukus) reglamentuoja Slapukų politika, kurią galite rasti kiekvieno puslapio apačioje.
  Tikslas- Socialinių žiniasklaidos priemonių valdymas. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas. Asmens duomenų kategorijos- Jūsų komentarai, atsiliepimai ir kita informacija, kuria pasidalinate mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrose. Kiekvienas mūsų atstovaujamas ženklas turi socialinių tinklų paskyras, kuriose keliama aktuali informacija, susijusi su konkrečiu prekės ženklu. Paskyrų naudotojams taikoma to socialinio tinklo, kuriame yra Bendrovės paskyra, Privatumo politika ir taisyklės.  Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis. Facebook privatumo pranešimas-  https://www.facebook.com/privacy/explanation; Instagram privatumo pranešimas- https://help.instagram.com/155833707900388; YouTube privatumo pranešimas- https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/ Twitter privatumo pranešimas- https://twitter.com/en/privacy. Pinterest privatumo pranešimas- https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy-2016.
  Tikslas- Jūsų Interneto svetainėje užpildytų užklausų administravimas. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutikimas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas. Asmens duomenų kategorijos- vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pageidaujamas automobilio modelis, papildoma informacija, kurią pateikiate. Saugojimo terminai- 2 metai.  
  Tikslas- klientų pasitenkinimo tyrimų vykdymas. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas. Asmens duomenų kategorijos- el. pašto adresas, įsigytos prekės/ paslaugos, pateikti atsakymai. Saugojimo terminai- 5 metai. Vadovaujantis Gamintojo nustatytais kokybės reikalavimais, privalome užtikrinti paslaugų kokybę, todėl kiekvieną kartą Jums įsigijus paslaugą pas konkretų Autorizuotą tiekėją, paprašysime Jūsų užpildyti klientų pasitenkinimo anketą ir įvertinti Jūsų patirtį aptarnavimo metu.
  Tikslas- Renginių organizavimas. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas. Asmens duomenų kategorijos- el. pašto adresas, atvaizdas, jei renginys yra filmuojamas ir fotografuojamas. Saugojimo terminai- 1 metai. Jei pakviesime Jus į mūsų organizuojamus renginius, juose gali būti filmuojama ir fotografuojama.
  Tikslas- Tiesioginės rinkodaros vykdymas. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutikimas, BDAR 6 str. 1 d. a punktas, teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas. Asmens duomenų kategorijos- vardas, pavardė, el. pašto adresas. Saugojimo terminai- 3 metai arba iki sutikimo atšaukimo. Jei sutikote užsiprenumeruoti naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresas ir telefono numeris gal būti naudojamas individualizuotai informacijai apie prekes, paslaugas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, renginius, naujienas, apklausas bei kitoms naujienoms siųsti el. paštu, paštu, telefonu, trumposiomis žinutėmis ir šiais tikslais susiekti su Jumis. Sukaupta informacija bus naudojama tik siunčiant naujienlaiškį. Autorizuoti tiekėjai, vadovaudamiesi teisėtu interesu informuoti savo klientus apie galimybes įsigyti panašias prekes ir (ar) paslaugas, Su Jumis gali susisiekti ir be sutikimo, jei siūlomos jų prekės ar paslaugos (ar panašios prekės/paslaugos) ar klausiama nuomonės dėl prekių/paslaugų. Galite atsisakyti siunčiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų kiekvieno elektroninio laiško apačioje paspaudę esančią nuorodą arba bet kuriuo metu parašę dpo@modus.group. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis nenaudojame automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, įskaitant profiliavimą, dėl kurio Jums gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį. Visgi, tvarkydami Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Jus galime priskirti atitinkamai klientų kategorijai, todėl turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, kad galėtumėte pareikšti savo nuomonę ar paprieštarauti tokiam priskyrimui.
  Tikslas- Gamintojo suteiktos garantijos atidarymas, pratęsimas. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutarties vykdymas, BDAR 6 str. 1 d. b punktas. Asmens duomenų kategorijos- automobilio registracijos pažymėjimas, savininko vardas, pavardė, registracijos data. Saugojimo terminas- 5 metai.
  Tikslas- klientų patikra dėl jų buvimo EU sankcionuotų asmenų sąrašuose. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1 d. c punktas. Asmens duomenų kategorijos- juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, telefonas, el. paštas, asmens dokumento tipas, tiesioginiai netiesioginiai akcininkai- vardas, pavardė, asmens kodas, tiesiogiai priklausančių akcijų dalis, netiesiogiai priklausančių akcijų dalis, rezidavimo valstybė mokesčių tikslais, kliento atstovo pareigos, vardas, pavardė, įgaliojimo pagrindas, data, vieta, parašas. Saugojimo terminas- 5 metai.
  Tikslas- būsimų verslo partnerių patikra 0 PVM taikymo tikslu. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1 d. c punktas. Asmens duomenų kategorijos- Asmens tapatybės dokumento kopija, dokumentai, patvirtinantys, kad asmens nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuva (pavyzdžiui, diplomato siuntimo dokumentas ar rezidavimo pažyma). Saugojimo terminas- 5 metai.
  Tikslas- atrankos į laisvas darbo vietas organizavimas. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas- sutikimas, BDAR 6 str. 1 d. a punktas, teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 d. f punktas. Dėmesio! Visa informacija apie kandidatų asmens duomenų tvarkymą yra pateikiama kandidatų privatumo politikoje: https://www.modus.group/automotive-candidate-privacy-policy-lt-en
 

KAM PERDUODAME DUOMENIS?

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • kitoms Modus grupei priklausančioms įmonėms. Su Modus grupės privatumo politika galite susipažinti čia: https://www.modus.group/privacypolicy;
 • Gamintojams. Su mūsų atstovaujamų gamintojų Privatumo politikomis galite susipažinti čia:
Stellantis NV https://www.stellantis.com/en/privacy
 • Priklausomai nuo to kurioje šalyje ir kurio salono paslaugomis naudojotės- mūsų Autorizuotiems tiekėjams Baltijos šalyse:
Lietuvoje:
UAB „Autobrava Motors“ https://www.autobravamotors.lt/privatumo-politika/
UAB „Aulit“ https://autlit.lt/privatumo-politika/
Latvijoje:
SIA Autobrava https://www.autobrava.lv/privatuma-politika/
Estijoje:
United Motors AS https://www.unitedmotors.ee/page/48/privaatsuspohimotted
Eurosauto OÜ https://www.eurostauto.ee/firmast/privaatsuspoliitika1
Carring AS https://carring.ee/et/privaatsuspoliitika
Autospirit OÜ https://www.autospirit.ee/privaatsus/
 • mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijoms: Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų Centrui, Sodrai, Darbo biržai ir kt.;
 • teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms; mokesčių administratoriams.
Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti el. laišku dpo@modus.group,  nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.  

DUOMENŲ PERDAVIMAS Į TREČIĄSIAS VALSTYBES

Jūsų asmens duomenys į trečiąsias valstybes perduodami tik laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Kiekvienu atveju, jeigu reikia perduoti Jūsų asmens duomenis į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją garantinio aptarnavimo ir (ar) kitais šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, laikomasi vienos iš šių sąlygų: (i) duomenys perduodami valstybei, dėl kurios yra priimtas sprendimas dėl tinkamumo (trečiosios valstybės, kurios atitinka keliamą apsaugos lygį yra tvirtinamos Europos Sąjungos Komisijos); (ii) duomenų perdavimas yra vykdomas taikant teisės aktuose nurodytas tinkamas apsaugos priemones (pvz., teisiškai privalomu ir vykdytinu valdžios institucijų arba įstaigų tarpusavio dokumentu; įmonėms privalomomis taisyklėmis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 47 straipsnį; standartinėmis Duomenų apsaugos sąlygomis, kurias Europos Sąjungos Komisija priima laikydamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 93 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros); (iii) laikomasi kitų teisės aktuose nurodytų nukrypti leidžiančių nuostatų, jei neįmanoma perduoti duomenų pagal aukščiau paminėtus papunkčius.  

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.  

KOKIAS TEISES TURITE IR KAIP GALITE JOMIS PASINAUDOTI?

Jei tvarkome Jūsų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nustatytais tikslais arba jei turite priežasčių manyti, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis, tuomet Jūs kaip duomenų subjektas turite šias BDAR numatytas teises:
 • Teisę žinoti – žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Teisę susipažinti – gauti patvirtinimą ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jei taip yra, prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 • Teisę ištaisyti – prašyti, kad būtų ištaisyti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;
 • Teisę nesutikti – nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 • Teisę atšaukti savo sutikimą – kuomet duomenis tvarkome su Jūsų sutikimu;
 • Teisę apriboti – prašyti, kad būtų apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;
 • Teisę ištrinti duomenis/būti pamirštam –  prašyti, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi asmens duomenys, ar tie asmens duomenys kurie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • Teisę perkelti – gauti savo asmens duomenis, susistemintu kompiuterio skaitomu formatu ir perduoti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui;
 • Teisę skųsti – pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, el. paštu ada@ada.lt), tačiau pirmiausia rekomenduojame kreiptis į mus, ir mes pabandysime kartu su Jumis išspręsti visus Jūsų prašymus.
Savo teises galite įgyvendinti teikiant mums prašymą Privatumo politikos viršuje nurodytais kontaktais. Pateikiant prašymą, Jūs kaip duomenų subjektas, privalote patvirtinti savo tapatybę vienu iš žemiau nurodytų būdų:
 • jei teikiate prašymą mūsų darbuotojui, kartu turite pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • jei teikiate prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turite pridėti galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • jei teikiate prašymą elektroniniu būdu, jį patvirtinti turite elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

AR GALITE NETEIKTI SAVO ASMENS DUOMENŲ IR/AR NESUTIKTI SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU?

Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi siekiant operatyviai ir tinkamai teikti Paslaugas bei reaguoti į Jūsų kaip Kliento užklausas, prašymus, skundus. Jums nepateikus savo duomenų, juos pateikus su klaidomis arba atsisakius toliau teikti, mes negalėsime tinkamai sureaguoti į Jūsų užklausas, prašymus, skundus ir/arba kitus reikalavimus, kurie reikalauja mūsų veikimo.

MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖS

Mūsų administruojamų svetainių, kuriose lankantis taikoma ši Privatumo politika, sąrašas:
1. www.fiat.lt https://www.fiat.lt/privatumo-politika/
2. www.fiat.lv https://www.fiat.lv/privatuma-politika-2/
3. www.fiat.ee https://www.fiat.ee/privaatsuspoliitika/
4. www.fiatprofessional.lt https://www.fiatprofessional.lt/privatumo-politika/
5. www.fiatprofessional.lv https://www.fiatprofessional.lv/privatuma-politika-2/
6. www.fiatprofessional.ee https://www.fiatprofessional.ee/privaatsuspoliitika/
7. www.Jeep.lt https://www.jeep.lt/privatumas/
8. www.jeep.lv https://www.jeep.lv/privatuma-politika/
9. www.jeep.ee https://www.jeep.ee/privaatsuspoliitika/
10. www.alfaromeo.lt https://www.alfaromeo-official.lt/privatumo-politika/
11. www.alfaromeo.lv https://www.alfaromeo.lv/privatuma-politika/
12. www.alfaromeo.ee https://www.alfaromeo.ee/privaatsuspoliitika/
13. www.abarth-official.lt https://abarth-official.lt/privatumo-politika-2/
14. https://abarth.lv/ https://abarth.lv/privatuma-politika/
15. https://abarth.ee/ https://abarth.ee/privaatsuspoliitika/
 

PRIVATUMO POLITIKOS PABAIGA