Privacy

Privacy

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA „FCA Italy S.p.A.“ tiek dvasios, tiek žodžio prasme taiko asmens duomenų atsaugos reikalavimus, numatytus 2003 m. birželio 30 d. Įstatyminiame dekrete Nr. 196, Asmens duomenų apsaugos kodekse. Ši apsauga taikoma visiems, kurie turi kontaktą su „FCA Italy S.p.A“, nesvarbu, ar jie darbuotojai, tiekėjai, klientai, galimi klientai, ar tiesiog svetainės lankytojai. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS Jei svetainės naudotojai nori pasidalyti duomenimis, kurie laikomi asmeniniais arba nustatančiais tapatybę pagal 2003 m. birželio 30 d. Įstatyminį dekretą Nr. 196, jie tai gali padaryti tik laikydamiesi svetainės taisyklių ir tvarkos, kurios taip pat atitinka minėtą 2003 m. birželio 30 d. Įstatyminį dekretą Nr. 196. Visi, kas lankosi svetainėje, sprendimą atkleisti asmens duomenis priima laisvai. „Jeep“ svetainėse duomenys nėra įrašomi, išskyrus atvejus, kai vartotojas ir aiškiai ir konkrečiai pareiškia, kad jo duomenys gali būti fiksuojami. Siekiant išvengti klaidų ir nesusipratimų, asmens duomenys negali būti registruojami tol, kol vartotojas nepateikė tolesnio ir galutinio patvirtinimo. INFORMACIJA, SUSIJUSI SU NEKONFIDENCIALIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU 2003 m. birželio 30 d. Įstatyminis dekretas Nr. 196 (toliau – Asmens duomenų apsaugos aktas) apsaugo asmenis ir kitus subjektus, kai kalbama apie asmens duomenų apsaugą. Pagal šį įstatymą, duomenų tvarkymas turi būti paremtas teisingumo, teisėtumo, skaidrumo bei privatumo ir teisių apsaugos principais. Dėl šios priežasties, pagal Įstatyminio dekreto Nr. 196/2003 13 straipsnį, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus dalykus: ASMENS DUOMENŲ APDOROJIMO TIKSLAS IR METODAS Jūsų laisvai pateikti asmens duomenys bus apdorojami: a) teikiant minėtą paslaugą (toliau – Paslauga), kurią jūs laisvai pasirinkote, ir sudarant sąlygas „FCA Italy S.p.A.“ atlikti tyrimą, susijusį su gauta Paslauga; b) teikiant, vadovaujantis Jūsų aiškiu sutikimu, pardavimo ir (arba) reklaminę informaciją, siunčiant reklaminę informaciją apie „FCA Italy S.p.A.“, jos pardavimo tinklo ir „Fiat Group“ bendrovių produktus, paslaugas ir kitą veiklą. Jūsų duomenų apdorojimas kiekvienam iš minėtų tikslų vysta popierinių dokumentų forma, automatine ir telematine komunikacija, įprastu paštu arba el. paštu, telefonu (įskaitant automatinius skambučius, tekstinius pranešimus, MMS paslaugą ir pan.) ir faksu. JŪSŲ DUOMENŲ NEPATEIKIMO PASEKMĖS Sprendimas pateikti Jūsų asmens duomenis visada yra pasirinktinis, tačiau, jei laukelyje, pažymėtame žvaigždute kaip privalomo, nėra informacijos, Paslauga nebus teikiama. Jei nepateikiama informacija, kuri nėra pažymėta žvaigždute kaip privaloma, Paslauga vis tiek gali būti suteikta. SUBJEKTAI, KURIE GALI PATEKTI PRIE JŪSŲ DUOMENŲ Jūsų asmens duomenys, surinkti šioje formoje, gali būti tvarkomi apdorojimo operatyvininkų, įskaitant išorinius operatyvininkus, atsakingus už duomenų apdorojimą ir Paslaugos tvarkymą bei reikiamą rinkodaros veiklą, bei duomenų apdorojimo vadovus, arba bendroves, kurioms perduodami duomenys, kaip sutarta toliau. SUBJEKTAI, KURIEMS GALI BŪTI PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS Jūsų asmeninė informacija gali būti perduota trečiosioms šalims siekiant įvykdyti teisinius įsipareigojimus arba vadovautis įsakymais, išduotais valdžios institucijų, arba naudojantis teise teisme. Be to, pagal Jūsų sutikimą, Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti „FCA Italy S.p.A.“ pardavimo tinklui ir kitoms „Fiat Group“ bendrovėms, kurios juos apdoros tikslais, susijusiais su jų atitinkamų produktų ir paslaugų reklama. APDOROJIMO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS Duomenų apdorojimo valdytojas yra „FCA Italy S.p.A.“, kurią atstovauja „FCA Italy S.p.A.“, kurios registruota buveinė įsikūrusi 200 Corso Agnelli, Turinas, Italija. Asmuo, atsakingas už duomenų apdorojimą, susijusį su Paslauga, yra „Jeep“ prekės ženklo valdymo ir komercijos skyriaus laikinai einantis pareigas vadovas. JŪSŲ TEISĖS Pagal Įstatyminio dekreto Nr. 196/2003 7 straipsnį, turite teisę pateikti prie duomenų, nedelsiant gauti atnaujinimą arba ištrinti savo duomenis, jei apdorojimas prieštarauja teisei, priešintis Jūsų duomenų naudojimui komerciniams ir reklamos tikslams bei reikalauti išsamaus ir atnaujinti visų duomenų apdorojimo vadovų sąrašo, parašydami „FCA Italy S.p.A.“ klientų aptarnavimo centrui šiuo adresu: Privacy Office, C.so Agnelli 200 – 10135 Turinas, Italija.